Home > 4. Eestvedamine ja võimustamine > Aruteluküsimused

 
 
 

Aruteluküsimused

Eestvedamine ja võimustamine

  1. Selgita erinevust juhtimise ja eestvedamise vahel. Arutle, miks erinevatel juhtimistasanditel on kontseptuaalsed ja tehnilised oskused erineva tähtsusega.
  2. Juht töötajale: „Selleks, et olla hea liider, pead kõigepealt saama heaks järgnejaks (kaaslaseks).“ Arutle, mida tähendab olla hea järgneja, kaaslane. Kas oled selle seisukohaga nõus või mitte. Miks?
  3. Mõtle parimale liidrile, kellega sa kunagi koos oled töötanud või sportinud vm tegevustes.  Seejärel mõtle kõige kehvemale liidrile, keda sa tead. Arutle, milliseid vastandlikke stiile ja oskusi need kaks liidrit kasutasid. Kuidas sa kummalegi vastasid. Mida nad oleks võinud teha teisiti?
  4. Selgita, mida võimustamine sinu jaoks tähendab. Too näide tööst või koolist, millal sa tundsid võimustamist.
  5. Kuidas saab osalus suurendada nii juhtide kui töötajate võimu ja mõju?
  6. Arutle efektiivse osaluse eelduste üle. Milliseid on kõige raskem täita? Kas need kõige raskemad eeldused aitavad selgitada, miks mõned juhid on senini suhteliselt autokraatlikud?
 

 

English site Title