Home > 4. Eestvedamine ja võimustamine > Situatsiooniline liidristiil

 
 
 

Situatsiooniline liidristiil

Üks esimesi situatsioonilisi liidriteooriad on tuntud Fiedleri mudelina. Fiedleri mudel näitab, et efektiivne tulemus sõltub sobivusest liidristiili ja selle vahel, kui palju lubab situatsioon liidril rühma kontrollida ja mõjutada. Mudel baseerub eeldusel, et igas olukorras on kõige efektiivsem kindel eestvedamisstiil. 

Fiedleri arvas, et võtmetegur eestvedamise edus oli isiksusel põhinev liidristiil, see on  kas ülesandele orienteeritud või suhetele orienteeritud liidristiil.

Olukorra ja liidristiili sobivuse määramiseks sõnastas Fiedler kolm muutujat:
1) Liider - töötajad suhted: usalduse määr, töötajate usaldus ja lugupidamine oma liidri suhtes
2) Tööülesannete formaliseeritus, kirjalike reeglite ja protseduuride olemasolu
3) Liidri positsioonivõim: milline mõju on liidril värbamises, vallandamises, distsipliinis, edutamistes ja palgatõusudes

Nende muutujate ühendamisel saadi kaheksa võimalikku situatsiooni kolmes kategoorias: väga soodne olukord, keskmine olukord ja väga ebasoodne olukord.

Fiedler järeldas, et

  • ülesandele orienteeritud liidrite saavutused on paremad situatsioonides, mis olid kas väga soodsad või väga ebasoodsad ja
  • suhetele orienteeritud liidrid on tulemuslikumad keskmiselt soodsates olukordades.
 

 

English site Title