Home > Mõtle ja arutle!

 
 
 

Mõtle ja arutle!

Mõtlemis- ja aruteluküsimused individuaalseks või rühmatööks. Vastavalt õpijuhisele laadida individuaalsed vastused Moodles üles või osaleda rühmaaruteludel Moodle teemafoorumites.

1. Organisatsioon ja organisatsiooniline käitumine

2. Motivatsioon

3. Individuaalne ja isikutevaheline käitumine

4. Eestvedamine ja võimustamine

5. Rühma- ja meeskonnatöö

6. Juhtimistegevused

 

 

English site Title