Home > 5. Rühma- ja meeskonnatöö > Meeskonnatöö

 
 
 

Meeskonnatöö

Suurem osa töötajatest täidab oma tööülesandeid alalistes väikestes rühmades, kus nende jõupingutused peavad üksteisega kokku sobima nagu tükid pildipusles. Kui nende töö on vastastikku sõltuvuses, tegutsevad nad meeskonnana ja püüavad arendada koostööd, mida kutsutakse meekonnatööks. Töömeeskonnad on formaalsed rühmad, mis koosnevad vastastikku sõltuvatest inimestest, kes on vastutavad eesmärgi saavutamise eest.

Meeskondade tüübid

Meeskondi saab eristada nelja karakteristiku alusel: eesmärk, kestvus, liikmelisus ja struktuur.
Meeskonnad võivad erineda oma eesmärgilt. Meeskonnad võivad olla seotud tootearendamisega, probleemi lahendamisega, organisatsiooni ümberkorraldamisega või teiste tööga seotud tegevustega.

  • Töömeeskonnad: rühmad, mis töötavad intensiivselt mingi eesmärgi nimel, kasutades oma positiivset energiat, individuaalset ja kollektiivset vastutust ja üksteist täiendavaid oskusi
  • Probleemilahendamismeeskonnad: ühe üksuse meeskond, mis püüab parendada tööd või lahendada erilisi ülesandeid
  • Isejuhtivad töömeeskonnad: töömeeskond, mis tegutseb ilma juhita ning vastutab mingi töö tegemise eest
  • Ristifunktsionaalsed meeskonnad: töömeeskond, mis on komplekteeritud erineva üksuse töötajatest
  • Virtuaalsed meeskonnad: töömeeskonna tüüp, mis kasutab IKT-d füüsiliselt eraldatud liikmete ühendamiseks, et saavutada mingit ühist eesmärki.


Miks kasutada meeskondi?

Meeskonna liikmed ootavad ja nõuavad üksteiselt palju. Meeskonnad soodustavad koostööd ja parandavad töötajate moraali.

  • Võimaldab juhtkonnal mõelda strateegiliselt. Meeskondade kasutamine, eriti isejuhtivate, vabastab juhid tegelema rohkem strateegilise planeerimisega. Kui töö on kavandatud üksikisikutele, kulutavad juhid põhjendamatult palju aega inimeste järelevaatamisele ja "tule kustutamisele". Nad on liiga hõivatud, et tegeleda strateegilise mõtlemisega. Meeskondade kasutamisega võivad juhid suunata oma energia suurematele probleemidele.
  • Suurendab paindlikkust. Otsustamise liikudes vertikaalselt alla meeskondadesse võimaldab organisatsioonile suuremat paindlikkust. Meeskonnaliikmed teavad sageli tööga seotud probleemidest rohkem kui juhid. Meeskonnaliikmed on neile probleemidele lähemal.
  • Tööjõu mitmekesisuse eelis. Rühmad, mis on moodustatud erineva taustaga ja erinevate kogemustega inimestest, näevad sageli asju, mida homogeensed rühmad ei näe. Tulemuseks võivad olla uuenduslikumad ideed ja paremad otsused.
  • Suurendab tulemuslikkust. Meeskonna saavutus on kõrgem, kui samade inimeste saavutused üksinda töötades.

Vaata slaide: meeskonnatöö

Submenu

 

 

English site Title