Home > 5. Rühma- ja meeskonnatöö > Rühmatöö juhend

 
 
 

Rühmatöö juhend

Koosoleku ettevalmistamine, läbiviimine ja analüüs.

Juhend:

 • moodustage 5-9 liikmelised rühmad ja püstitage koosoleku eesmärk;
 • valige koosoleku läbiviimise viis (avatud arutelu, ajurünnak, nominaalgrupi tehnika või Delfi-tehnika)
 • leppige kokku koosoleku päevakord, juhataja ja protokollija; 
 • viige koosolek läbi kokkulepitud ajal, kohas ja vormis: klassis või veebis
 • koosoleku juhataja täidab ülesandega seotud ja sotsiaalset rolli
 • koosoleku protokollija koostab protokolli vastavalt ettenähtud vormile

Hindamine:

Koosolekut hindavad pealtvaatajad (teised rühmad) 5-palli süsteemis vastavalt järgmistele kriteeriumitele:

 • koosoleku läbiviimise viis ja rühmaotsustamise tehnika vastavus püstitatud eesmärgile;
 • päevakorrapunktide vastavus  koosoleku eesmärkidele;
 • koosoleku ettevalmistus; 
 • koosoleku juhataja ülesandega seotud rollis; 
 • koosoleku juhataja sotsiaalses rollis;
 • osalejate aktiivsus, kaasatöötamine; 
 • koosoleku eesmärkide täitmine

Koosoleku pealtvaatajad annavad hinnangu suuliselt (klassis) või kirjalikult (veebis).
Lõplik hinne kujuneb pealtvaatajate hinnangu ja vormistatud protokolli alusel.

 

 

English site Title