Home > 7. Projektijuhtimise alused > Projekti käivitamine

 
 
 

Projekti käivitamine

Projekti käivitamise  faasis tuleb leida vastused järgmistele küsimustele:

 • Missugune on see probleem, mida tahetakse lahendada?
 • Millist tulemust soovitakse saavutada?
 • Kui aktuaalne ja teostatav on see idee, kas see probleem on teadvustatud ka teiste inimeste või institutsioonide poolt?
 • Millistele tegevustele on vaja rahalist toetust?

Projekti käivitamise käigus toimub probleemi(de) määratlemine, nende analüüs, alternatiivsete lahendusvariantide väljatöötamine ja teostatavuse hinnang.


 
Joonis. Projekti käivitamine

Iga probleem on kirjeldatav erinevusena soovitud ja tegeliku olukorra vahel. Probleemi analüüs sisaldab probleemi kirjeldamist, probleemi ulatuse määratlemist ja põhjuste väljaselgitamist.

Joonis. Probleemi analüüs


Projekti rahastamine

Projekti võib teha nii, et selleks on kõik ressursid, sh rahalised vahendid olemas. Tõsisem projektikirjutamine võetakse vaevaks siis, kui tekib vajadus lisaressursside järele ja on vaja otsida fonde nende ressursside leidmiseks.
Kes võiksid olla projekti potentsiaalsed rahastajad?
Informatsiooni võimalike fondide, sponsorite ja programmide kohta on võimalik leida:  internetist, infopunktidest ja programmide esindustest, saatkondadest, ministeeriumidest jm ametkondadest; ajakirjandusest, kaubandus- ja tööstuskojast jne.

Projektile sobivat rahastajat otsides tasub uurida:

 • Millal rahastaja raha eraldab? Millised on projektide esitamise tähtajad? Kui kaua võtab aega projektide hindamine ja millal on heakskiidu korral raha oodata?
 • Millised on fondi poolt rahastatavad valdkonnad? Millised on fondi rahastamise prioriteedid?
 • Millise piirkonna projekte rahastatakse või eelistatakse rahastada?
 • Kui suur on toetusfond, milline on maksimaalne või soovituslik summa ühe projekti kohta?
 • Mis tüüpi toetuse taotlejaid rahastatakse (üksikisik, FIE, MTÜ, äriühingud jne)? Kas fondil on ses osas eelistusi?
 • Kui suur võib olla toetuse osa % kogu projekti maksumusest?
 • Kui pikaks ajaks toetusi eraldatakse? Kas on võimalik toetuse taotlust uuendada?
 • Kas fondil on toetusavalduseks kindel vorm ja milline see on?

Kui erinevate rahastajate kohta on informatsiooni kogutud, siis valiku tegemiseks on vaja:

 • määratleda täpselt oma projekti valdkond ja rahastamise objekt ning võrrelda neid võimaliku rahastaja prioriteetide ja valdkondadega;
 • kontrollida, et taotletav summa ei ületaks rahastaja poolt antud maksimaalselt lubatud toetust;

Projekti ettevalmistav, käivitav  etapp peab lõppema otsusega projekti plaanimise või kõrvalelükkamise kohta.

 

 

English site Title