6. Juhtimistegevused

Õpieesmärgid:

Töökava:

6.   teema

Juhtimistegevused

12 tundi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20p

 

Alateemad:

Juhtimise alused, efektiivsus ja säästlikkus, juhtimisfunktsioonid, otsustamine

 Planeerimine: strateegiline juhtimine ja planeerimistehnikad

Organiseerimine, organisatsiooni struktuur ja kujundamine, mehhanistlikud ja orgaanilised organisatsioonid

Personalijuhtimise protsess

Kontrollimise alused, kontrolliprotsess ja kontrollitüübid

Õpitulemused:

õppija teab kaasaegse juhtimise aluseid ja põhimõtteid ning erinevate juhtimistegevuste olemust,

õppija oskab analüüsida juhtimisprobleeme.

Õppematerjal:

Konspekt 

Slaidid

 

Harjutused:

Aruteluküsimused (7)

 Juhtum

 Organisatsioonianalüüs

 Enesehindamistest

Hindamine:

Moodle foorumiarutelus osalemine (A)

Organisatsioonianalüüs (10p), esitada Moodles

 Juhtumianalüüs (10p), esitada Moodles