Avaleht > 4. Eestvedamine ja võimustamine > Eestvedamise olemus > Efektiivse liidri omadused

 
 
 

Efektiivse liidri omadused

Liidriomadused on huvi pakkunud aegade algusest. Esimeste uuringute käigus püüti välja selgitada füüsilisi, intellektuaalseid ja isikuomadusi, mis eristaks liidreid mitteliidritest või edukaid liidreid ebaedukatest. Uuritud on paljusid tunnetuslikke ja psühholoogilisi tegureid nagu intelligentsus, ambitsioonikus, võistluslikkus. Mõned uuringud keskendusid füüsilistele teguritele nagu kehakaal, - suurus, –kuju ja välimus. Üheselt ei suudetud välja selgitada, millised omadused teevad hea liidri.

Kaasaegsetest liidriomaduste uuringutest järeldatakse, et mõned omadused aitavad eristada liidreid mitteliidritest (joonis). Kõige olulisemad, primaarsed omadused on:

  • isikliku tahtejõu kõrge tase (energilisus, otsusekindlus, tahtejõud, visadus),
  • soov olla liider (motivatsioon teisi mõjutada),
  • isiklik ausameelsus (eetikatunnetus, ausus ja usaldatavus),
  • enesekindlus (optimism ja usk endasse kui efektiivsesse liidrisse)

Analüüsivõime, ärialased teadmised, karisma, loovus, paindlikkus ja isiklik soojus (seltsivus, tagasihoidlikkus) on samuti soovitud omadused, kuid tähtsuselt sekundaarsed.


Joonis. Efektiivse liidri omadused.

Üks tähtis järeldus nendest liidriomadusest on see, et need tingimata ei garanteeri edukust eestvedamises. Neid võiks arvestada kui isiklikke kompetentse või ressursse, mida võib arendada ja kasutada või siis mitte.

 

 

Organisatsioon ja juhtimine