Home > 5. Rühma- ja meeskonnatöö > Rühma olemus ja tunnused > Rühma arenguastmed

 
 
 

Rühma arenguastmed


Rühma arenemine on dünaamiline protsess. Enamik rühmi on pidevas muutuste staadiumis. Rühmade uuringud näitavad, et rühmad läbivad oma arengus viis etappi: moodustumine, rühmasisene võimuvõitlus, rühmanormide kujunemine, täisjõul tegutsemine ja tegevuse katkestamine.

Joonis. Rühma arenguastmed

Moodustamine. Kui rühma liikmelisus on paigas, siis määratletakse rühma eesmärk, struktuur ja eestvedamine. Moodustamise etapi lõpuks tunnetavad rühma liikmed ennast osana rühmast.

Võimuvõitlus. Võimuvõitluse etapp on rühmasisese konflikti etapp. Selle etapi lõpuks on suhteliselt selged rollid ja  saatused rühma sees ning nõustumine rühma eesmärkidega.

Rühmanormide kujunemine. Kolmandas etapis arenevad lähedased seosed ja rühmas tekib „meie”-tunne. Normide kujunemise etapp on läbi, kui rühma struktuur on välja arenenud ja rühmal on ühine seisukoht, mis määratleb korrektse liikme käitumise.

Tegutsemine. Neljas etapp on täisjõul tegutsemine. Rühma struktuur on täielikult funktsionaalne ja omaks võetud. Rühma energia on liikunud üksteisest teada saamisest ja mõistmisest ülesande täitmisele. Täisjõul tegutsemine on viimane etapp alalistes rühmades.

Tegevuse katkestamine. Ajutistel rühmadel - komiteed, töörühmad, meeskonnad jt.- millel on piiratud tööülesanded, on ka viies etapp: tegevuse katkestamine. Selles staadiumis valmistub rühm laiali minemiseks. Ülesande täitmine ei ole enam rühma prioriteet. Selle asemel on tähelepanu suunatud kokkupakkimise tegevustele.

 

 

English site Title