Home > 6. Juhtimistegevused > Enesehindamistest

 
 
 

Enesehindamistest

Kontrolli oma teadmisi

Testis on 15 küsimust, neist 8 tõsi/vale küsimust ja 7 valikvastustega küsimust.

 

 

 

English site Title